Information om XRF-mätning

Nytt dokument med en sammanfattning av kommande XRF-mätning. Se Dokumentarkiv

Det kan komma information som gör att dokumentet behöver uppdateras längre fram. T.ex är inte SBU klara med Skrap-projektet där BBK var med.

Birgitta Persson

Miljöombud Boo BK

Skrota din gamla tvåtaktare!

Under flera år har miljöenkäten innehållit en fråga avseende vilka båtmotorer som vi har i

båtklubben. Bakgrunden till frågan är miljöaspekter på olika typer av båtmotorer. Vid

miljöutbildningar har denna fråga lyfts ett flertal gånger.

Havs- och vattenmyndigheten har i samband med Länsstyrelsen i Stockholm och

Transportstyrelsen satsat på en informationskampanj ”Sluta tanka havet”.

Den riktar sig till båtägare med gamla tvåtaktsmotorer med förgasare

Äldre tvåtaktsmotorer med förgasare är särskilt skadliga för miljön då den gamla tekniken

Snart är våren 2024 här

Isen ligger utmed Baggensfjärdens stränder men snart är den väck och då är det dags för sista båtfixet innan sjösättning.

Här kommer en vänlig uppmaning att kontrollera förtöjningslinor, bryggfjädrar och fendrar inför säsongen. Det kan med fördel göras innan vårens båtfix tar fart. 

Inför sjösättning uppmanas alla också att rengöra fendrar och säkerställa att det finns luft i dem. Vid behov kanske man behöver köpa nya eller till och med uppgradera en storlek.

I kalendern ligger nu datum för sjösättning och arbetsträffar. Viktigt att tänka på inför sjösättning:

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK är en paraplyförening för 23 ideella båtklubbar i Nacka kommun, med ca 2300 båtägande medlemmar. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Miljöaktuellt

För att förhindra ytterligare utsläpp av giftiga ämnen till mark och vatten beslutade Nacka miljöenhet att bl.a. ställa krav på hur tvätt av biocidmålade båtar skulle ske. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, som den 8 april 2014 kom med sitt beslut. Den 3 juli meddelade Nacka miljöenhet sin tolkning av Länsstyrelsens beslut.