Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK

Nacka Förenade Båtklubbar - NFBK är en paraplyförening för 23 ideella båtklubbar i Nacka kommun, med ca 2300 båtägande medlemmar. NFBK har till uppgift att vara klubbarnas intresse- och remissinstans i förhållande till myndigheter och organisationer, att med Erstaviks Godsförvaltning ingå avtal om nyttjande av mark och vattenområde på Härsö, samt att i övrigt arbeta för att främja gemensamma intressen och verka för en hållbar och god miljöpolicy.

Härsö - vår klubbholme

Härsö är sedan 50-talet Nacka Förenade Båtklubbars klubbholme och är tillgänglig för NFBKs medlemsklubbars medlemmar. Här finns bl.a. tillgång till toaletter, bastu samt möjlighet att låna gummibåt, segeljolle och roddbåt,

För mer information om Nacka Förenade Båtklubbar och aktiviteter på Härsö klicka dig vidare till NFBKs hemsida