Skrota din gamla tvåtaktare!

Under flera år har miljöenkäten innehållit en fråga avseende vilka båtmotorer som vi har i

båtklubben. Bakgrunden till frågan är miljöaspekter på olika typer av båtmotorer. Vid

miljöutbildningar har denna fråga lyfts ett flertal gånger.

Havs- och vattenmyndigheten har i samband med Länsstyrelsen i Stockholm och

Transportstyrelsen satsat på en informationskampanj ”Sluta tanka havet”.

Den riktar sig till båtägare med gamla tvåtaktsmotorer med förgasare

Äldre tvåtaktsmotorer med förgasare är särskilt skadliga för miljön då den gamla tekniken

medför att ca 30 procent av bränslet går rakt ut i vattnet. Dessa motorer har inte tillverkats

på över femton år, men uppskattningsvis finns det 150 000 tvåtaktsmotorer med förgasare

kvar i Sverige, vilket innebär att ca 2 000 ton bensin släpps rakt ut i våra hav, sjöar och

vattendrag varje år och har en toxisk effekt på den marina miljön.

Under 2023 tar det nationella insamlingssystemet Båtretur emot tvåtaktsmotorer

kostnadsfritt, som en del av kampanjen ”Sluta tanka havet”. Båtretur ser till att inga gamla

motordelar kommer ut på marknaden som reservdelar.

Gå in på Svenska Båtunionens hemsida och där finns ett formulär för att skrota din gamla

tvåtaktare. Inte botar detta fullt ut vårat hav, men hjälper till att läka havet.

Birgitta Persson

Miljöombud Boo BK